Programme Manager Swedish Water House

Stockholm, Sweden

Swedish Water House (SWH) arbetar för att öka medvetenhet och kännedom om vatten och klimat genom att överbrygga klyftorna mellan och föra samman vetenskap, policy och utförare. Vi verkar som en opartisk, obunden plattform för svenska och internationella aktörer med intresse för globala vatten- och utvecklingsfrågor. Vi skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte samt projekt, testbäddar och rapporter. Vi är en enhet inom SIWI, Stockholm International Water Institute. 

Nu söker vi en Programme Manager att operativt leda SWHs Core team. I den här rollen kommer du att driva och utveckla program och tjänster så att SWH tydligt levererar i sin roll som obunden plattform och kunskapsledare. Du ska också vara med och utveckla samarbeten och partnerskap med berörda sektorer och tillsammans med SWHs avdelningschef söka och sörja för finansiering från offentlig som privat sektor. Vi ser att du bidrar med ett inkluderande ledarskap och att du leder enheten operativt samt säkerställer SWH´s och SIWI´s framgång som helhet. 

 Ansvarsområden – generellt 

Du kommer i nära dialog med chef för enheten samt team lead för klustergrupper ta fram årshjul och konkreta planer för genomförande av SWHs arbete (samarbeten och samverkan med beslutsfattare inom forskning, näringsliv, myndigheter och civilsamhällsorganisationer), Tillsammans med team planerar, leder och genomför du seminarier och konferenser i enlighet med SWHs verksamhetsmål. Du ansvarar även för att öka kännedom, medvetenhet och deltagande för aktiviteter arrangerade av SWH i relevanta sektorer. 

 Arbetsuppgifter  

 • Att utveckla, initiera och genomföra SWHs arbete. 
 • Att utveckla dialogen med relevanta beslutsfattare inom ramen för SWHs strategi och arbetsprogram.  
 • Att självständigt ta fram skriftliga underlag, tex bakgrundsdokument, diskussions- eller beslutsunderlag.  
 • Att aktivt leda seminarier på aktuella och relevanta teman. 
 • Att leda möten och i sådan kapacitet driva på och utveckla samarbetsformer mot givna mål. 
 • Att arbeta kontaktskapande, bygga nätverk och finansiering av verksamheten. 
 • Bedriva opinionsbildning, påverkan och kunskapsförmedling i nationella och nordiska sammanhang samt vara stödjande i utvecklingen av nationella policy processer. 
 • Bistå med övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller i SIWI.  

 

Relevant utbildning  

Akademisk examen, gärna kompletterat med en master med inriktning på innovation och entreprenörskap eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. 

Språkkunskaper 

Flytande svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.  

 Ansökan 

 Du ansöker via www.siwi.org genom att klicka på apply here överst i annonsen. Där bifogar du ett personligt brev samt CV. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2023 

 Startdatum: Snarast 

 Om SIWI 

Stockholm International Water Institute, SIWI, är en ledande expert på globala vattenfrågor, inklusive vattenförvaltning, vattendiplomati och internationellt samarbete kring gemensamma vattenresurser. Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse och verkar som rådgivare till regeringar, städer och företag över hela världen. SIWI är värd för internationella FN-program och ordnar varje år världens ledande vattenkonferens World Water Week. Dessutom delar SIWI ut två av vattenvärldens viktigaste utmärkelser, Stockholm Water Prize och Stockholm Junior Water Prize. Läs mer på www.siwi.org 

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Thomas Rebermark, Director SWH

thomas.rebermark@siwi.org


 

 

 

Contact person

Thomas Rebermark

thomas.rebermark@siwi.org

Thank you for your application! Application submit failed, please try again Apply quick and easy

Please provide your first name.
Please provide your last name.
Please provide a valid e-mail.
Click here to upload your document
Attached document are not valid
   The file size cannot exceed 50 MB
   Please send the documents in PDF or Word format.
   Please approve the Privacy Policy.

    

   5 %